Sporazumevanje pod vodo

Potapljači se pod vodo s sopotapljači ne moremo pogovarjati oziroma sporazumevati, kot se lahko na kopnem. Po vodo je naš glas popačen in govor nerazumljiv. Poleg tega pa imamo potapljači, ki se potapljamo z avtonomno potapljaško opremo, v ustih regulator, ki bi nas oviral pri govoru. Prav zato so si izmislili posebne znake, s pomočjo katerih se lahko pod vodo sporazumevamo.

S pomočjo omenjenih znakov, ki jih pokažemo z roko, se lahko pod vodo sporazumemo o vsem nujnem in pomembnem. Po celem svetu se poučuje in uporablja iste potapljaške znake, to je neke vrste mednarodna govorica, s pomočjo katere bomo lahko pod vodo komunicirali tudi s potapljači, ki govorijo drug jezik kot mi. Kljub temu pa je pomembno, da pred  vsakim potopom s sopotapljačem ponovimo znake in morda uskladimo znake, ki se razlikujejo in se s tem izognemo morebitni zmedi, ki bi lahko nastala pod vodo, ob nerazumevanju določenih znakov.

Pri uporabi potapljaških znakov veljajo tri pomembna pravila:

  • Pokazani znaki morajo biti jasni in razumljivi!
  • Na vsak znak odgovorimo!
  • Uporabljamo le v naprej dogovorjene znake!

Seveda lahko pod vodo komuniciramo tudi na nekaj drugih načinov, naprimer:

- potapljači, ki so privezani na vrv, komunicirajo s površino s pomočjo potegov vrv
- s tablico, na katero lahko pišemo z običajnim svinčnikom, zapisano pa brišemo z običajno radirko
- potapljači med seboj in s površino komunicirajo tudi s pomočjo tako imenovanega podvodnega telefona
- udarjanje s trdim predmetom po naši jeklenki
- s podvodno hupo
- s piščalko...

Sodelujemo z...