PSS Scuba Instructor

 

PSS Tečaj Scuba Instructor (Inštruktor) skladno z normami EN 14413-2, vsebuje drugo didaktično stopnjo za profesionalce, ki že imajo kvalifikacijo pomočnik inštruktorja (Assistant Instructor).

Scuba Instructor PSS lahko uči vse tečaje, ki imajo oznako »Recreational« vse do programa Divemaster. Za nekatere tečaje je potrebna tudi dodatna specifična kvalifikacija (na primer specializacija).

Minimalne zahteve za pristop na tečaj:
- Izkaznica razreda PSS asistent inštruktor, PADI ali NAUI Divemaster oz., SSI Divecon, UDI special diver, CMAS P3 oz. ekvivalentno,
- Izkaznica First Aid in veljavno potrdilo o usposobljenosti za nudenje prve pomoči in za oživljanje, ki je v veljavi,
- Izkaznica Oxygen provider in Diving Emergency PSS oz. ekvivalentno,
- Minimalna formalna izobrazba, zaključena srednja poklicna šola (IV.stopnja),
- Izkaznica stopnje Scuba Rescue Diver PSS ali ekvivalentno,
- Primerno znanje in najmanj 100 registriranih potopov, 30 izvedenih, kot vodja potapljačev ali kot pomočnik inštruktorja, po pridobitvi ustrezne diplome. Starost: dopolnjenih 18 let pred začetkom aktivnosti, ki potekajo v vodi,
- Pred začetkom vodnih aktivnosti mora kandidat izročiti zdravniško potrdilo, ki dokazuje njegovo zmožnost opravljanja podvodnih aktivnosti. V primeru, da je kandidat po poklicu zdravnik, ni sprejemljivo samopotrjevanje,
- V primeru, da je mladoleten mora biti ta izjava podpisana s strani enega od staršev,
- Brezhibna lastna potapljaška oprema.

Vsi kandidati opravijo pristopni test iz teoretičnega znanja in vodnih sposobnosti.

Sodelujemo z...