Pravila društva

1. POLNJENJE JEKLENK

Pri polnjenju jeklenk je obvezno potrebno upoštevati navodila za delo s kompresorjem. JEKLENKE LAHKO POLNIJO SAMO ČLANI, KI SO V TEKOČEM LETU PLAČALI ČLANARINO DRUŠTVU IN OPRAVILI TEČAJ KOMPRESIORISTA. Ti člani lahko polnijo samo SVOJE jeklenke. Polnjenje ostalih jeklenk se zaračunava po veljavnem ceniku za nečlane.
V kolikor se ugotovi, da je kdo brezplačno polnil jeklenko, ki ni njegova (oziroma klubska jeklenka, ki si jo je sam izposodil), bodo zoper njega uvedene sankcije prepovedi polnjenja jeklenke do konca tekočega leta.
Polnjenje je potrebno vpisati v knjigo. Vpiše se stanje števca obratovalnih ur pred začetkom in po končanem polnjenju, volumen jeklenje in čas polnjenja.

JEKLENKE  JE  DOVOLJENO  POLNITI  SAMO  V ČASU  DEŽURSTEV. Možno se je dogovoriti s skrbnikom opreme za polnjenje izven časa dežurstev.

CENIK ZA POLNJENJE JEKLENK

2. CENIK IZPOSOJE OPREME ZA ČLANE PD PONIREK

- 1 kos opreme  5,00€/dan
- 2 kosa opreme  10,00€/dan
- 1 komplet opreme (jeklenka, regulator, kom.plovnosti)  20,00 €/dan

Za izposojo opreme do 7 dni se plača za vse dni izposoje, če je izposoja daljša od 7 dni pa se prvi in  zadnji dan (dan prevzema in dan oddaje opreme) izposoje ne zaračunava.

V  primeru,  da  si  potapljač izposodi  opremo za  potop  v Rudniškem jezeru in opremo vrne v roku 2-3 ur,  se za izposojo opreme zaračuna polovična cena. Polna cena pa se zaračuna v primeru, če je oprema vrnjena šele zvečer oziroma naslednji dan.

 

3. CENIK IZPOSOJE OPREME ZA NEČLANE

-  Jeklenka 15l - polna  5,00€/dan
-  Kompenzator plovnosti  15,00€/dan
-  Regulator + octopus  15,00€/dan
-  Komplet (jeklenka, kom. plovnosti, regulator,...)  50,00€/dan
-  Polnjenje jeklenke  0,50€/liter

Za izposojo se zahteva osebni dokument in polog kavcije 50,00€.

Za izposojo opreme pokličite skrbnika opreme
Bogo Gruden (031 790 413)

Sodelujemo z...