Nitrox

Kaj je NITROX?

To je plin oziroma zmes dveh plinov, dušika in kisika (NITRogen/OXygen), v kakršnemkoli razmerju. Nitrox mešanice lahko tudi označujemo z besedo EAN (Enriched Air Nitrox), nekje tudi kot SafeAir, ter številko, ki pove odstotek kisika v mešanici. (npr. EAN32 je mešanica z 32% kisika in 68% dušika). Osnovna zamisel pri potapljanju z uporabo mešanic Nitrox je, zmanjšanje količine inertnega plina (dušika), ker nam ta povzroča kar največ težav. Seveda, če iz neke mešanice odstranimo del plina, ga je potrebno nadomestiti z drugim plinom. V primeru Nitrox-a to storimo s kisikom. Najpogosteje sta v uporabi dve standardni mešanici in sicer EAN 32 in EAN 36 (znane tudi pod imenom Nitrox I. in Nitrox II.).

 

Kratka zgodovina

Zanimiv podatek je, da je koncept mešanice zraka obogatenega s kisikom star že več kot 200 let, pogosteje pa se uporablja le zadnjih 30 let.

1773    Angleški kemik Joseph Priestly odkrije kisik. Neposredno za tem francoski kemik Lavoisier pojasni razloge, zakaj je kisik vitalnega pomena za življenje.
1874    Paul Bert pripravi mešanice, ki vsebujejo 40% in 70% kisika za letalce v balonih.
1878    Paul Bert objavi rezultate 670 eksperimentov, kjer uporabi mešanico obogateno s kisikom v hiperbarični komori in objavi tezo, da je nastanek CNS funkcija koncentracije kisika.
1879    Prvo dokumentiran potop z uporabo Nitrox mešanice (Henry Fleuss). Uporabili so mešanico, ki je vsebovala med 50 in 60 % kisika.
1913    Draegerwerk izdela pripravo, ki avtomatsko pripravlja mešanico do 60% O2. Naprava močno spominja na predhodnike današnjih zaprtokrožnih sistemov.
1942    Angleška mornarica rutinsko uporablja mešanice 32.5%, 40% ter 60% O2 v zaprtokrožnem sistemu.
1965    Workman objavi prve dekompresijske režime za uporabo Nitrox-a in Trimix-a
1970    Dr. Morgan Wells, potapljaški oficir pri NOAA prične prakticirati potapljanje z uporabo Nitrox-a.
1978    NOAA objavi postopke za uporabo standardih mešanic Nitrox I. in Nitrox II.
1985    Dick Rutkowski prenese NOAA tehnologijo v rekreativno potapljanje in formira organizacijo IAND (International Association of Nitrox Divers). Skoraj istočasno Ed Betts ustanovi ANDI (American Nitrox Diving Inc.).
1987    Člani WKPP (Woodville Karst Plain Project) pričnejo pospešeno uporabljati različne mešanice plinov, vključno z Nitrox-om pri raziskovanju jam v Tallahassee na Floridi.

Komu je namenjen NITROX?

Zmotno je mišljenje, da je Nitrox primeren le za tehnične potapljače. Prednosti Nitrox-a so vidne predvsem pri plitvejših potopih do 30 m, zato je primeren za športno in rekreativno potapljanje, kjer sta razvedrilo in zabava glavni motiv. Potapljanje z Nitrox-om je enostavno in poceni, zato je primerno za vse vrste rekreativnega in športnega potapljanja.

Prednosti Nitrox-a.

Čas potopa in dekompresijska obveza sta tesno povezana z nakopičenim dušikom v telesu. Ker je v mešanici Nitrox delež dušika manjši, znatno vpliva na čas potopa. Manj dušika v dihalni mešanici pomeni več časa pod vodo in varnejši potop. Na primer, nedekompresijska meja za potop z uporabo Nitrox-a EAN 32 (32% kisika, 68% dušika) na globino 18 m je 100 min. Če opravimo potop z zrakom je nedekompresijska meja le 60 min.

Uporaba Nitrox-a ima kar nekaj prednosti in sicer:
- potapljanje je varnejše, ker je manj dušika akumuliranega v telesu
- daljši nedekompresijski čas na globini
- krajša dekompresijska obveza in s tem manjši stres na potapljača.

Omejitve in slabosti Nitrox-a
Z uporabo Nitrox-a ne zmanjšujemo možnosti nastanka dekompresijske bolezni. Potapljači, ki želijo maksimalno izkoristiti prednost podaljšanega bivanja pod vodo s tem izenačijo možnost nastanka dekompresijske bolezni v taki meri, kot bi se potapljali z zrakom. Potapljači se morajo striktno držati omejitev globine ter časa saj v nasprotnem pride do akutne zastrupitve s kisikom, kar je največja nevarnost in slabost uporabe zmesi obogatene s kisikom.
Večina rekreativnih šol priporoča najvišji dovoljen delni pritisk kisika v mešanici 1.4 bar O2. Svetujemo in priporočamo uporabo standardne mešanice EAN 32 do globine 30 m. (0.32 x 4.0 ATA = 1.28 bar PPO2).

Kako do Nitrox-a?
Najlažja pot je tečaj potapljanja, ki vsebuje Nitrox tematiko. Potrebno je poudariti, da je potapljanje z Nitrox-om enostavno, vendar bodo izkoristili njegove prednosti le tisti potapljači, ki ga bodo tudi razumeli. S tega vidika je tečaj nujen. Za pravilno uporabo je nujno poznavanje pojmov, kot so CNS Oxgen Toxicity (Central Nervous System Oxgen Toxicity), sledenje kisikovi uri (CNS clock), OTU/UPTD enote (Unit Pulmonary Toxicity Dose) ter še mnoga druga znanja, ki jih potapljač dobi na tečaju. Potapljaška oprema se v osnovi prav nič ne razlikuje od opreme, ki jo uporabljamo za potapljanje z zrakom. Na splošnem velja pravilo, da opreme ni potrebno posej pripraviti, če uporabljamo mešanico z vsebnostjo do 40% kisika. Razmastiti bo potrebno le jeklenko in ventil, saj je to edini del opreme, ki bo bo v stiku z višjim odstotkom kisika. Vsekakor se o vaši nameri pogovorite s serviserjem potapljaške opreme, ki vam bo znal ustrezno svetovati.

Zaključek
V območju do 30m je Nitrox praktično izločil potrebo po zraku in s tem znantno pripomogel k boljši varnosti. Danes je Nitrox razširjen tudi v Sloveniji. Možno ga je polniti na več lokacijah ter obstaja kar nekaj šol, ki nudijo kvalitetno izobraževanje. Torej, pozanimajte se in izkoristite prednosti, ki vam jih prinaša potapljanje z Nitrox-om in predvsem - UPORABLJAJTE GA!

Vir: www.slodiver.net 

Sodelujemo z...