Ponirek prejemnik Bronaste plakete SPZ

Na rednem občnem zboru Slovenske potapljaške zveze, je bilo odločeno, da se Potapljaškemu društvu Ponirek podeli Bronasto plaketo SPZ za dolgoletno uspešno delovanje na področju izobraževanja in sodelovanja v PRS. Bronasta plaketa SPZ se sicer podeli klubu za dolgoletno (praviloma več kot 10 let) aktivno delo s katerim so nadpovprečno pripomogli k razvoju in dvigu ugleda SPZ. Delovanje kluba mora presegati klubske interese in biti pomembno tudi za druge potapljaške klube v Sloveniji. Aktivnost posameznih članov se mora nadpovprečno odražati pri delovanju SPZ. 

Predstavitev potapljaškega društva PONIREK
Potapljaško društvo Ponirek je bilo ustanovljeno leta 1995 in je organizirano kot športno društvo z namenom druženja, izobraževanja in usposabljanja mladine in ostalih občanov. 
Do danes je vzgojilo številne potapljače - športnike različnih starostnih skupin in različnih izobrazbenih struktur, kateri so v ponos društvu, svojemu kraju in skupnostih v katerih delujejo. Društvo danes vzdržuje preko 60 aktivnih članov in številne podporne člane in deluje prvenstveno na območju občin Kočevje, Osilnica, Kostel, Ribnica, Sodražica in Loški potok. Člani društva se udeležujejo najrazličnejših akcij po Sloveniji in tudi v tujini.
V tem obdobju je društvo pridobilo tudi status društva za posebne namene, s tem  je vključeno v sestavo Civilne zaščite. Imamo visoko usposobljene potapljače, nekateri med njimi pa so tudi člani Podvodne reševalne službe. Enota za reševanje je zelo izkušena in sposobna intervencije tudi v izrednih pogojih.
V urniku društva so redni tedenski sestanki članov društva, mesečni sestanki upravnega odbora in redni letni občni zbor, kjer se dogovarjajo za nadaljnje delo. V društvu posvečajo skrb za redna usposabljanja in treninge svojih članov, še posebej pa posvečajo pozornost mlajšim potapljačem in njihovi potapljaški usposobljenosti, ter reševalni skupini. Društvo izvaja stažne potope v domačem akvatoriju in v morju, skrbi za družabna srečanja svojih članov in društvenih simpatizerjev, člani se redno udeležujemo prireditev drugih sorodnih društev, smo redni udeleženci in organizatorji ekoloških akcij, pišemo članke za revije, itd…

Aktivnosti in opis le teh.
Potapljanje in druženje:
Društvo je bilo ustanovljeno z namenom druženja, izobraževanja in usposabljanja mladine in ostalih občanov. Prav strast do te »tihe modrine« vse člane društva povezuje v nekakšen prijeten kolektiv.  Ravno zaradi teh razlogov se vsako leto odpravimo skupaj na različna tedenska potovanja in potapljanja.
Vsako leto organiziramo tudi več piknikov in taborov, na katerih se potapljamo in izmenjujemo izkušnje, znanje, .... Takšna druženja ponujajo nekaterim zabavo in sprostitev, nekaterim pa neko nove znanje, ki ne se jih ne da slišati na nobenih predavanjih…

Izobraževanje:
Izobraževanje potapljačev poteka po Svetovno priznanih šolah CMAS, PADI in PSS - Professional Scuba Schools. Izobraževanje vseh kategorij potapljačev (od začetnikov pa do profesionalnih potapljačev) opravljajo licencirani potapljaški inštruktorji. Za primere nudenja pomoči pri potapljaških nesrečah pa se izvajamo tudi DAN (Divers Alert Network) tečaje za nudenje prve pomoči  oživljanja in prva pomoč potapljačem s kisikom. Organizirani so tudi najrazličnejši tečaji specialnosti, ki nam pomagajo pri kakovostnih in varnih potopih v najrazličnejših podvodnih okoljih (eden bolj zahtevnih potopov v Sloveniji je tudi Rudniško jezero).
V sodelovanju s šolami člani društva opravljajo predstavitve potapljanja in vodnega okolja šolski mladini...

Varstvo okolja:
Poleg zagotavljanja varnega potapljanja je varovanje okolja, v katerem se potapljamo, ena prvih nalog naših članov. Med našimi potapljači želimo spodbujati pozitiven odnos do okolja. Tako že od leta 1995 vsako leto organiziramo ali pa sodelujemo v čistilnih akcijah. Samo na območju Kočevskega jezera reke Kolpe in reke Kolpe smo v vseh teh letih odstranili za več deset kontejnerjev odpadkov. Ker pa so onesnažene tudi druge slovenske reke in jezera pa tudi morje, sodelujemo v čistilnih akcijah tudi drugje v Sloveniji in na Hrvaškem.

Reševanje na vodi in iz vode:
Takoj naslednje leto po ustanovitvi društva smo leta 1996 pridobilo odločbo, s katero nam je bil s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V podvodno reševalno službo Slovenije – PRS so vključeni najizkušenejši potapljači, ki so  usposobljeni za reševanje iz najrazličnejših vodnih okolij. Naši potapljači dosegajo izjemne dosežke na vse področjih reševanja.

Delo društva v prihodnje:
- Povečati znanje članov društva ter zmanjšati možnosti potapljaških nesreč.
- Izvajanje najrazličnejših potapljanj pod okriljem društva, samostojno potapljanje članov, krepitev kohezivnosti in druženje. Vzdrževanje opreme ter nabava nove opreme za potrebe društva in reševanja. Skrb za varstvo okolja in povečanje ekološke zavesti članov društva.
- Sodelovanje s podobnimi društvi in organizacijami doma in tujini.
- Vzdrževanje pripravljenosti enote za zaščito in reševanja.

Sodelujemo z...