Intervencija na Kočevskem jezeru

  Dne 9.8.2012 ob 13.55 uri je bila s strani RCO sklicana reševalna akcija na Kočevskem jezeru, saj naj bi se po navedbah očividcev, okoli 13.40 ure, v neposredni bližini lesenih pomolov, utopil neznani mlajši moški. Vodja RP Kočevje Tim Osmak je o nesreči in reševalni akciji takoj obvestil ostale reševalce RP Kočevje.

 

Ob 14.15 uri so se na lokaciji zbrali člani PRS RP Kočevje (v nadaljevanju PRS RPK). Vodja PRS RPK je s strani očividcev in prisotnih policistov pridobil podatke o domnevni lokaciji utopitve neznanca. Lokacija je bila s strani ribiča označena z markirno bojo. Vodja PRS RPK je takoj odredil zavarovanje lokacije, uporabo čolna PRS RPK in pregled domnevne mikrolokacije. Mikrolokacija je bila ob 14.30 uri pregledana, pri čemer so območje pregledovali trije potapljači in ekipa na čolnu. Pregled mikrolokacije ni bil uspešen, pregled je oteževala zelo slaba vidljivost in hladna voda (cca 5 stopinj na 10 metrih).

V nadaljevanju intervencije je vodja PRS RPK za pomoč zaprosil tudi člane PRS RP Ljubljana, PRS RP Novo mesto, PGD Črnomelj, PGD Kočevje. Na lokaciji se je tako do 16.00 ure zbralo cca 30 potapljačev.

Okoli 16.00 ure je območje Kočevskega jezera večkrat preletel helikopter policije, vendar pa observer v helikopterju na gladini, oziroma pod gladino, do meje vidljivosti, ni zaznal posebnosti.

V času med 16.00 in 19.30 uro je bil sistematično tako s krožno kot tudi z vrvno tehniko pregledan večji del območja, kjer so nazadnje opazili pogrešanega NN moškega. Zaradi noči, je bila akcija okoli 20.00 ure prekinjena. Med 20.00 in 20.30 uro, so se reševalci zbrali na analizi akcije in pripravili načrt za nadaljevanje intervencije v naslednjih dneh.

Tako so člani PRS RPK v svojem obširnem poročilu zapisali potek dogodkov z dne 9.8.2012. Na kratko naj povemo, da se je intervencija nadaljevala in zaključila šele v soboto dne 11.8.2012 ob 14.00 uri. Na celotni intervenciji je skozi vse tri dni sodelovalo preko 60 potapljačev reševalcev iz vse Slovenije. Pogrešani mlajši moški je bil med intervencijo najden na globini 9 metrov zadnji dan interevncije, torej v soboto 11.8.2012.

Ob tem izredno tragičnem dogodku, želimo člani PRS RP Kočevje, na tem mestu, izreči iskreno sožaljem vsem svojcem utopljenega.

FOTO

Sodelujemo z...